Search
Generic filters
Exact matches only

Student performance monitoring in Mathematics as an effective instrument to adjust individual learning paths for students and to enhance didactic tools for teachers at Nazarbayev Intellectual schools, The 42nd IAEA Annual Conference “Assessing the Achievement of Curriculum Standards – An Ongoing Dialogue”, Cape Town, Africa

Authors and co-authors: Laila Issayeva, Daniyar Temirtassov (Center for Pedagogical Measurements, Nazarbayev Intellectual schools, Kazakhstan), Nico Dieteren, Sjoerd Crans, Frans Kamphuis (Institute of Educational Measurement Cito, the Netherlands) Abstract Having...

read more

Қазақ тілі пәніндегі оқылым дағдысын бағалаудың тиімді жолдары

В статье описаны особенности оценки навыков чтения казахского языка в Назарбаев Интеллектуальных школах. Навыки чтения являются одним из ключевых факторов повышения функциональной грамотности учащихся. Автор считает, что одним из наиболее эффективных способов оценки...

read more

Результаты диагностического тестирования обучающихся 4 классов в рамках апробации обновления содержания среднего образования. Аналитический отчет

Аналитический отчет 2015/2019 В отчете обобщен опыт апробации обновленного содержания образования, представлен сравнительный анализ результатов диагностического тестирования учащихся 30 учащихся и 16 контрольных общеобразовательных школ, сформулированы выводы по...

read more

Результаты диагностического тестирования обучающихся 3 классов в рамках апробации обновления содержания среднего образования Аналитический отчет

В отчете изложены основные результаты диагностического тестирования «на выходе» обучающихся 3 классов в рамках апробации обновления содержания среднего образования. Представленные результаты диагностического тестирования и сравнительного анализа по итогам четырех...

read more

Результаты диагностического тестирования обучающихся 2 классов в рамках апробации обновления содержания среднего образования. Аналитический отчет

В отчете изложены основные результаты диагностического тестирования обучающихся 2 классов в рамках апробации обновленного содержания среднего образования. Тестирование проводилось «на входе» (в начале учебного года) и на «на выходе» (в конце учебного года)....

read more

Результаты диагностического тестирования обучающихся 1 классов в рамках апробации обновления содержания среднего образования. Аналитический отчет

В отчете изложены основные результаты диагностического тестирования обучающихся 1 классов в рамках апробации обновленного содержания среднего образования. Тестирование проводилось «на входе» (в начале учебного года) и на «на выходе» (в конце учебного года)....

read more

Отчет о результатах диагностического тестирования “на входе” учащихся 1 классов в рамках апробации обновления содержания образования

В отчете изложены основные результаты диагностического тестирования обучающихся 1 классов в рамках апробации обновленного содержания среднего образования. Тестирование проводилось «на входе» (в начале учебного года). Представленные результаты тестирования «на входе» и...

read more

Тілдік дағдылар бойынша тапсырмалар әзірлеудегі тиімді әдістер

Кез келген пән бойынша оқыту үдерісі ойлауға үйретуге негізделуі тиіс. Осыған байланысты оқушылардың тілдік дағдыларын дамытудағы маңызды кезең – ойлау әдістері мен амалдарын рефлексті емес, саналы түрде игеруге көшу, яғни, оқушылардың функционалды сауаттылықтарын...

read more

Қалыптастырушы бағалау – оқу мен оқытудың ажырамас бір бөлігі

Еліміздегі білім саласындағы басты бағыттардың педагогикалық инновацияға бет бұруы әлемдік білім беру кеңістігінен лайықты орын алу үшін жасалып жатқан маңызды қадам болып саналады. Дәлірек айтқанда, Қазақстанның білім беру жүйесі терең де сатылы стратегиялық жаңғырту...

read more

Lesson study- жаңа білім мазмұнында кәсіби даму мен сапалы нәтиже кепілі

Бүгінгі күні еліміздің білім беру саласы түбегейліөзгерістердібастан кешіруде. Жаңарған біліммазмұны бойынша жұмыс жасау арқылы білімсаласын жаңабағытта дамыту, білім беру жүйесін жаңа экономикалық ортаға бейімдеу,оқушылардың оқу жетістіктерін арттыружәне оқыту...

read more

Заманауи сабақ, оның ерекшеліктері

Мақалада құрылымдалған заманауи сабақты жоспарлау тəсілдері: сабақтың мақсатын қою, бағалау рəсімінің, тапсырманы құрастырда əдістер мен стратегияларды таңдау талаптары ұсынылған. Мұғалімдерге сабақты тиімді жоспарлау туралы, сонымен қатар алдағы жоспарлау дағдыларын...

read more

Сабақтағы дұрыс мақсат қою мәселесі

Зерттеу жұмысы ҚР білім беру мазмұнын жаңарту аясында жаңа бағдарламаларды апробациялауға қатысушы пилоттық мектеп мұғалімдеріне оқыту үдерісін жоспарлау кезінде әдістемелік қолдау жасауға бағытталады. Зерттеу жұмысының маңыздылығы: Білім берудің жаңартылған мазмұны...

read more

Жалпы білім беретін мектептерде педагогикалық ұжымды басқару стилінің психологиялық ерекшеліктері

Қазіргі заманың білім жүйесінің басты ерекшеліктерінің бірі – мемлекеттік басқарудан мемлекеттік-қоғамдық басқаруға өту. Кез келген әрекет,соның ішінде басқару әрекеті де ұйымдастырушы мен басшылық жасаудың қағидаларын сақтауға негізделген. Ол қағидалар мақсат қою...

read more

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту – ел болашағының кепілі

Мақалада жаңартылған білім беру мазмұны бойынша бастауыш сыныпта тарихи тақырыптарды оқытудың маңыздылығы мен қарапайым тиімді жолдары ұсынылады. Бастауыш сыныптан бастап тарихи тақырыптарды оқытудың маңыздылығы, тарихи тақырыптарды меңгертуде спиральділік,...

read more

Бастауыш сыныпта тарихи тақырыптарды оқыту мәселесі

Мақалада мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту мазмұнын жаңартушеңберіндегі құндылықтар қарастырылады. Білім беру саласындағыөзгерістерді не үшін және қалай енгізу қажеттігін білу маңызды. Балабақшасаласында қандай өзгерістер мен серпілістер бар деген сауалдардың туындауы...

read more

Kazakhstani style of Lesson Study

For the first time, Lesson Study as a research approach was included in the in-service training programs for the pedagogic staff of the Republic of Kazakhstan in 2013. Since then, this approach has been used in schools to improve classroom practice. According to the...

read more
Authorization
*
*

Registration
*
*
*
A password has not been entered
*
Password generation