Search
Generic filters
Exact matches only

Сборник эссе по итогам интервью победителей конкурса “Лучший постер” 2018-2019 гг.

В данном сборнике представлены итоги интервью с победителями конкурса «Лучший постер» в 2018 и 2019 году. Педагоги делятся опытом проведения исследований собственной практики в действии и исследования урока, включая знакомство с исследованиями урока и практики,...

Әрі қарай оқу

Школьный климат: голоса учеников и учителей

Мектеп климаты: Оқұшылар мен мұғалімдердің үні Бұл мақалада мектеп климаты және оның Қазақстан Республикасының ауыл мектептерінде қалыптасуына әсер ететін факторлары қарастырылады. Мектеп климатын анықтау тәсілдерін қоса алғанда, осы бағыттағы ғылыми әдебиеттерге шолу...

Әрі қарай оқу

ПО ТУ СТОРОНУ ЭКРАНА: РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ШКОЛАХ

В условиях глобальной пандемии COVID-19 многие образовательные учреждения перешли к предоставлению образовательных услуг в дистанционной форме. Автономная организация образования “Назарбаев Интеллектуальные школы” организовала дистанционное обучение во всех школах,...

Әрі қарай оқу

Социальные и эмоциональные навыки – недостающие звенья для успеха

Автор: Диляра Ташибаева, старший менеджер Департамента исследований АОО Назарбаев Интеллектуальные школы Абстракт В статье представлен обзор литературы, определяющей социальные и эмоциональные навыки человека, рассмотрен вопрос об их влиянии на успех в...

Әрі қарай оқу

Curriculum sampling as a strategy employed for student performance monitoring system in Mathematics at Nazarbayev Intellectual schools, The 44th IAEA Annual Conference “Assessment and Big Data”, Oxford, the UK

Authors and co-authors: Laila Issayeva, Daniyar Temirtassov (Center for Pedagogical Measurements, Nazarbayev Intellectual schools, Kazakhstan)Nico Dieteren, Sjoerd Crans (Institute of Educational Measurement Cito, the Netherlands) Abstract Student performance...

Әрі қарай оқу

Student performance monitoring in Mathematics as an effective instrument to adjust individual learning paths for students and to enhance didactic tools for teachers at Nazarbayev Intellectual schools, The 42nd IAEA Annual Conference “Assessing the Achievement of Curriculum Standards – An Ongoing Dialogue”, Cape Town, Africa

Authors and co-authors: Laila Issayeva, Daniyar Temirtassov (Center for Pedagogical Measurements, Nazarbayev Intellectual schools, Kazakhstan), Nico Dieteren, Sjoerd Crans, Frans Kamphuis (Institute of Educational Measurement Cito, the Netherlands) Abstract Having...

Әрі қарай оқу

Қазақ тілі пәніндегі оқылым дағдысын бағалаудың тиімді жолдары

В статье описаны особенности оценки навыков чтения казахского языка в Назарбаев Интеллектуальных школах. Навыки чтения являются одним из ключевых факторов повышения функциональной грамотности учащихся. Автор считает, что одним из наиболее эффективных способов оценки...

Әрі қарай оқу

Результаты диагностического тестирования обучающихся 4 классов в рамках апробации обновления содержания среднего образования. Аналитический отчет

Аналитический отчет 2015/2019 В отчете обобщен опыт апробации обновленного содержания образования, представлен сравнительный анализ результатов диагностического тестирования учащихся 30 учащихся и 16 контрольных общеобразовательных школ, сформулированы выводы по...

Әрі қарай оқу

Результаты диагностического тестирования обучающихся 3 классов в рамках апробации обновления содержания среднего образования Аналитический отчет

В отчете изложены основные результаты диагностического тестирования «на выходе» обучающихся 3 классов в рамках апробации обновления содержания среднего образования. Представленные результаты диагностического тестирования и сравнительного анализа по итогам четырех...

Әрі қарай оқу

Результаты диагностического тестирования обучающихся 2 классов в рамках апробации обновления содержания среднего образования. Аналитический отчет

В отчете изложены основные результаты диагностического тестирования обучающихся 2 классов в рамках апробации обновленного содержания среднего образования. Тестирование проводилось «на входе» (в начале учебного года) и на «на выходе» (в конце учебного года)....

Әрі қарай оқу

Результаты диагностического тестирования обучающихся 1 классов в рамках апробации обновления содержания среднего образования. Аналитический отчет

В отчете изложены основные результаты диагностического тестирования обучающихся 1 классов в рамках апробации обновленного содержания среднего образования. Тестирование проводилось «на входе» (в начале учебного года) и на «на выходе» (в конце учебного года)....

Әрі қарай оқу

Отчет о результатах диагностического тестирования “на входе” учащихся 1 классов в рамках апробации обновления содержания образования

В отчете изложены основные результаты диагностического тестирования обучающихся 1 классов в рамках апробации обновленного содержания среднего образования. Тестирование проводилось «на входе» (в начале учебного года). Представленные результаты тестирования «на входе» и...

Әрі қарай оқу

Тілдік дағдылар бойынша тапсырмалар әзірлеудегі тиімді әдістер

Кез келген пән бойынша оқыту үдерісі ойлауға үйретуге негізделуі тиіс. Осыған байланысты оқушылардың тілдік дағдыларын дамытудағы маңызды кезең – ойлау әдістері мен амалдарын рефлексті емес, саналы түрде игеруге көшу, яғни, оқушылардың функционалды сауаттылықтарын...

Әрі қарай оқу

Қалыптастырушы бағалау – оқу мен оқытудың ажырамас бір бөлігі

Еліміздегі білім саласындағы басты бағыттардың педагогикалық инновацияға бет бұруы әлемдік білім беру кеңістігінен лайықты орын алу үшін жасалып жатқан маңызды қадам болып саналады. Дәлірек айтқанда, Қазақстанның білім беру жүйесі терең де сатылы стратегиялық жаңғырту...

Әрі қарай оқу

Lesson study- жаңа білім мазмұнында кәсіби даму мен сапалы нәтиже кепілі

Бүгінгі күні еліміздің білім беру саласы түбегейліөзгерістердібастан кешіруде. Жаңарған біліммазмұны бойынша жұмыс жасау арқылы білімсаласын жаңабағытта дамыту, білім беру жүйесін жаңа экономикалық ортаға бейімдеу,оқушылардың оқу жетістіктерін арттыружәне оқыту...

Әрі қарай оқу

Заманауи сабақ, оның ерекшеліктері

Мақалада құрылымдалған заманауи сабақты жоспарлау тəсілдері: сабақтың мақсатын қою, бағалау рəсімінің, тапсырманы құрастырда əдістер мен стратегияларды таңдау талаптары ұсынылған. Мұғалімдерге сабақты тиімді жоспарлау туралы, сонымен қатар алдағы жоспарлау дағдыларын...

Әрі қарай оқу

Сабақтағы дұрыс мақсат қою мәселесі

Зерттеу жұмысы ҚР білім беру мазмұнын жаңарту аясында жаңа бағдарламаларды апробациялауға қатысушы пилоттық мектеп мұғалімдеріне оқыту үдерісін жоспарлау кезінде әдістемелік қолдау жасауға бағытталады. Зерттеу жұмысының маңыздылығы: Білім берудің жаңартылған мазмұны...

Әрі қарай оқу

Жалпы білім беретін мектептерде педагогикалық ұжымды басқару стилінің психологиялық ерекшеліктері

Қазіргі заманың білім жүйесінің басты ерекшеліктерінің бірі – мемлекеттік басқарудан мемлекеттік-қоғамдық басқаруға өту. Кез келген әрекет,соның ішінде басқару әрекеті де ұйымдастырушы мен басшылық жасаудың қағидаларын сақтауға негізделген. Ол қағидалар мақсат қою...

Әрі қарай оқу
*
*

Жаңа тіркелгі
*
*
*
кілтсөз енгізілмеген
*

16 + 14 =

Password generation